3fisk/Reklamebureau Aarhus | Lige nu på 3fisk reklamebureau i Aarhus 3fisk reklamebureau
» Forside   Om 3fisk   Lige nu   Cases   Kontakt
Sep 2022 Vi hylder danske frihedskæmpere anno 2020-22... alt imens staten udskammede dem!
Et ultra-eksklusivt produkt og politisk-satirisk indspark i corona-debatten alene tiltænkt du, som deltager på kontrolsiden af dette verdensomspændende forsøg med gen-teknologiske mRNA-injektioner mod SARS-CoV-2 (Læs: udviklet specifikt til og kun for uvaccinerede).
Vi forventer, at Mette Frederiksen forbyder produktet og sikkert også vil forsøge at lukke vores virksomhed. Så skynd dig at få et eksemplar før disse PCGC19-pins bortcensureres eller smelter i varmen fra bogafbrændinger, der snart genindføres med inspiration fra 2. vendenskrig.

Med denne pin hylder vi dig, fordi du er et særligt menneske
Du er blevet udsat for det ultimativt største pres, noget menneske nogensinde i verdenshistorien har oplevet, og du modstod det. Du er blevet udskammet i den bedste sendetid på nyheder og aftenshows af læger, eksperter, din statsleder, dennes ministrer, embedsmænd og -kvinder.
Det samme narretiv (<- ja, sådan burde det staves) har udspillet sig på alle trykte massemedier, sociale platforme, på din arbejdsplads, ja helt ud omkring stuebordene i din familie. DU var fjenden. Supersprederen. Et usselt og foragteligt bange individ, der ikke ville gøre sin pligt “for samfundet og for bedstemor”, som blev én af Brostrøms mest yndede vendinger.
Men du veg ikke, uhyrlig statsautoriseret segregation til trods!
Du tog et klogt standpunkt og holdt ved det, for du var alt andet end bange.
Aldrig nogensinde før, har der været en frihedskæmper som du, der uselvisk og frivilligt, med fare for dit helbred, tog det svære valg at indgå i forsøget på kontrolsiden. Du valgte aktivt at stille dig selv i skudlinjen, at være den, som forblev udsat, så andre kunne føle sig sikre. DU alene løb en risiko i menneskeligheden tjeneste. Ja, vi taler naturligvis til dig, som fravalgte COVID-19 injektionerne og dermed forblev en del af kontrolgruppen.
Uden din indsats ville vi ikke vide i dag, at forsøget gik galt... grueligt galt.
(Det har vi skrevet Danmarks længste SARS-CoV-2/COVID-19 artikel om her). 

Du ser en lille pin, vi ser et uigennemtrængeligt skjold
Vi har lavet denne eksklusive orden til dig. Som tak for din indsats. Med sine blot 35x21 mm ser den ikke ud af meget, men effekten er stor som en ridders udrustning og har til dato, i hundrede af forsøg, påvist 100 % beskyttelse!
Nej, vi hævder, at dette symbol på magisk vis har nogen anti-viral effekt og dermed beskytter dig mod smitte fra flagrende mus og andre fabeldyr eller for den sags skyld værner dig mod (u)tilsigtede udslip fra BSL4-kategoriserede biologiske våbenlaboratorier drevet af fabelagtigt dumdristige mennesker for “at komme foran naturen”... direkte citat.
Men dette skjold KAN og VIL beskytte dig mod andre menneskers dumhed (Læs: uvidenhed), deres nærgående spørgsmål og ondsindede forsøg på at udskamme dig, fordi du modsat dem, ikke lod dig narre af det officielle narrativ.
Og her kommer dit argument...

Argumentet
Følgende er dit argument, når uvidende mennesker prikker til det manglende kryds i dit vaccinepas. Begyndelsen til at forstå, hvorfor ingen nogensinde burde tage disse indsprøjtninger og hvorfor de aldrig burde ha' opnået deres EUA-tilladelser (Emergency Use Autorisation), tager udgangspunkt i den kendsgerning, at forsøgene med disse mRNA-injektioner, ikke blev udført efter korrekt videnskabelig forskrift.
Indenfor videnskabelige kliniske studier findes en industristandard, hvorefter sådanne tests altid udføres. De er altid dobbelt-blinde, randomiserede og placebo-kontrollerede. Altså er både læger/forskere og forsøgspersonerne er blinde (ukendte for hinanden)... ingen ved om de får behandling eller ej, hverken de behandlede eller de som behandler dem.
Ergo, er der altid to grupper af forsøgspersoner involveret. De som får en behandling med det medikament som testes og en lige så stor gruppe, kontrolgruppen, som får en placebo, altså et medikament uden effekt og uden kendte bivirkninger. Eventuel effekt i behandlingsgruppen måles op imod kontrolgruppen. Det samme gælder eventuelle bivirkninger hos de behandlede... disse vurderes ud fra manglende bivirkninger i kontrolgruppen. Det er utænkeligt at lave forskningsforsøg uden begge disse grupper, da det selvsagt ikke ville give mening... altså indtil nu!

Alle de store producenter af din COVID-19 “vaccine”, Pfizer, Moderna og AstraZeneca, synes det var uetisk, ikke at tilbyde deres mRNA-injektioner også til kontrolgruppen. Ja, det er uden fortilfælde. Men allerede to måneder inde i de kliniske fase III forsøg tog op mod 97 % af kontrollanterne ligeledes imod disse mRNA-injektioner. I samme sekund gik dette forsøg fra videnskab til makværk. Forsøget var dermed dels un-blinded, men hvad værre er uden nogen reel kontrolgruppe.
Derfor er de kliniske forsøg næppe relevante for at vurdere hverken for eller imod disse injektioner, ej heller gav de tilstrækkelig viden om bivirkninger. 
Det egentlige forsøg pågår lige nu, ude i virkeligheden, mellem du og jeg. Vi er de egentlige forsøgspersoner.
Da medicinalgiganterne valgte at udradere deres kontrolgruppe, blev det pludseligt op til din og min samvittighed at genskabe en ny ved at fordele “vaccinerne” imellem os, så nogle ville få behandling og andre forbliver (ubeskyttede) kontrollanter. 
Nuvel, dine myndigheder fralagde sig ethvert ansvar og valgte medicinalproducenternes side, med tilskyndelse til en injektion i hver eneste skulder på såvel voksne som børn. Slet alle beviser, (hvis alle får samme bivirkninger, er der ingen bivirkninger) kig ikke tilbage og underskriv en ny kontrakt på flere fremtidige boosters.
Derfor blev det endegyldig op til dig, din samvittighed, mod resten af samfundet og det officielle narrativ, om vi skulle prøve at genindføre en videnskabelig protokol med en valid frivillig kontrolgruppe.

100 % effekt mod...
Ja, der har nok ikke været så meget at grine af henover de sidst to år, i særdeleshed ikke, hvis du har været udsat for hetz pga. dit standpunkt. Og de 100 % beskyttelse er naturligvis ment med et glimt i øjet.
Men vi har faktisk testet disse pins egenskaber igennem hundredevis af møder og samtaler med kunder, hærdede injektionstilhængere, eksperter og læger, via vores bod på torvet i Aarhus.
Ingen (0 %) har endnu turdet anfægte argumentet bag og nødvendigheden af en kontrolgruppe. Alle (100 %) har til dato vedkendt, at personer i kontrolgruppen har foretaget et oplyst og intelligent valg og at de dermed, er lige så vigtige parter i forsøget som de deltagere, der har modtaget én, to, tre eller flere injektioner.
Men det ville jo også være fuldstændigt uvidenskabeligt, at tale imod dette argument.
Muligvis derfor oplever vi faktisk det modsatte. At denne pin åbner for en langt mere ærlig debat for og imod, respektfuld anderkendelse af vores standpunkt og måske endda bliver den kim, der blødgør samtalens modpart for at genoverveje det officielle narrativ?    ...

Tak for din indsats
Du har aktiv tilvalgt at løbe en risiko på dine medmennesker vegne vel vidende, at de kunne være til fare for dig, ikke omvendt, og selvom ingen påskønnede din indsat, måske endda stødte dig fra sig? Du fortjener ros, ikke skam. Ret dig op, skyd brystet frem og vær stolt af din gerning. Fremtiden vil vise, at du stod på den rigtige side af historien. Og hvis ingen andre er så vid, at vi er pavestolte af dig.
Du bist ein mensch!

Sådan bliver disse pin til...
Produktet starter sit liv i en professionel fræsemaskine, der normalt forrentes til en timepris på over 800 kr/timen. Vi håber du vil vurdere slutprisen som rimelig ud fra det faktum. Hver pin tager 26 min. pr. stk. (sølv lidt længere) og udfræses i fire steps afsluttende med en blot 0.1 mm stor (læs: lille) fræsetap som gravøren ovenikøbet er nødt til først at producere selv, for at opnå tilstrækkelig nøjagtighed.
Derefter kommer håndarbejdet, hvor skiltene blæses af to omgange med kunst-rubiner, så bunden bliver flot silkemat. Nogle af skiltene bruneres. En ætsningsteknik, der hurtig-ælder metallet, så bundfladen bliver mørk, hvilket får teksten til at træde mere frem. De rå versioner får lov at stå med åbne porer og vil med tiden patinere naturlig alt efter brug... der er ikke to som ender op med at være ens. Afsluttende blankpoleres tekst og yderkant op i hånden på et superfint gravørslibeklæde (korn 1500) og der påmonteres afslutningsvis magnetisk anlægsplade på bagsiden med tilhørende neodymium-magnet, der er kraftig nok til at fastholde din pin på selv tykkere overtøj.
Nåe ja, et stykke af det selvsamme slibeklæde ligger desuden i kassen, så du altid selv kan polere din pin op, hvis glansen går af kanterne.
Alt dette til trods er det lykkedes os at få prisen ned under kostpris på fræsearbejdet alene og vi skylder Ulrich fra Gravør Dynesen en kæmpe tak for sin store støtte til dette projekt... tak Ulrich.

Opgaver: Idé og udvikling af navnetræk, logotype og emblem... et værn og skjold mod andres dumhed.
Initiativtagere: 3fisk/StoneBros.
Materiale: Udglødet gravørmessing eller sterling sølv.
Produceres i Danmark af:
Gravørdynesen.dk
PCGC-pins kan bestilles i vores shop:
StoneBros.dk
Juni 2022 Non-profit anti-5G-kampagne til udruldning i hele EU
Muligvis vores største kampagne til dato... i hvert fald målt på antal annoncer, modtagerlande samt vigtigheden af emnet. Planlagt udrulning i op til 23 europæiske lande med det formål at kommunikere og markedsføre en storstilet underskriftindsamling i EU mod den fortsatte udrulning af 5G.
Signstop5g.eu, der er et European Citizens' Initiative (ECI, Treaty of Lisbon 2007), begynder midt 2022 og løber over det næste år med det mål at stille +1 mio. underskrifter, hvilket giver afgang til at fremlægge forslag om at stoppe/opbremse udrulningen af 5G i Europa-parlamentet.

Kampagnen er lavet til både trykte og elektroniske medier og indeholder pt. 12 annoncer, posters, som hver især belyser forskellige problemstillinger med 5G. Kampagnen er udarbejdet på både dansk og engelsk og vil efterfølgende bliver sprogversioneret lokalt i de enkelte lande ud fra 3fisk's masterfiler.

Herunder ses de 12 UK-annoncer tiltænkt primært elektroniske medier. Særligt annonce 8 (den med det lyserøde kondom) tager kegler uanset nationalitet... tja, sex sælger åbenbart stadigt og ser ikke ud til at være gået af mode. Kampagnen er i det hele taget alt andet end politisk korrekt. Teksterne er direkte og går helt til kanten. Det er billedsproget også inkl. ét kondom, en jungletrommeslager af anden etnisk baggrund samt en ryger taget midt i akten. Vi forventer ikke, at det kommer til at gå stille af!

Opgaver: Oplysningskampagne for europæisk underskriftindsamling mod 5G: Signstop5G.eu.
Initiativtagere: Danmarks EHS Forening, Oplysningsforbundet May Day samt ECI.
Nonprofit kampagne sponseret af 3fisk.
Støt med din underskrift på:
signstop5g.eu
Jan. 2017 Aarhus bliver centrum for udvikling og formidling af velfærdsteknologi
Aarhus Kommune har skærpet indsatsen for at gøre flere borgere selvhjulpne med det mål at højne disse borgeres livskvalitet. Projektet har været på skinner i nogle år under overskriften "Center for frihedsteknologi”, men Aarhus Kommune ønskede et mere specifikt navn samt en klarere definering af projektets formål i forbindelse med nye fysiske rammer i DOKK1.

3fisk vandt konkurrencen om at udvikle navn og logotype for den nye "institution” i Aarhus og valget faldt på: dokk-x.
dokk-x er således “centrum for udvikling, demonstration og formidling af velfærds- og frihedsteknologi til borgere med ønske om en fri og selvhjulpet hverdag”.

Opgaver: Udvikling af navn samt logotype.
Kunde: Aarhus Kommune.Juli 2016 Danmarks nye cykelmesse har 200 års erfaring...
Danmark har fået en ny cykelmesse: CykelExpo 2016. Messen er årligt tilbagevendende og afholdes to steder i landet over en hel uge for professionelle indkøbere i cykelbranchen. Messen er et opgør med vanetænkning og stadfæster et brud fra de to aktører bag den nye messe, ABUS samt Søndergaard og Sønner, med de gamle stormesser. Med tilsammen 200 års erfaring er tiden moden til at stå på egne ben og frem over præsentere deres godt 4000 varenumre uden støj fra andre producenter og importører.

3fisk reklamebureau har udviket og formgivet messens navnetræk samt den kampagne, der skal være kommunikationsplatform for de trykte og elektroniske materialer, der skal hjælpe med at skyde den nye messe i gang.

Opgaver: C.I. inkl. udvikling af navn til ny cykelmesse. Desuden brandingkampagne, der kan udrulles på diverse trykte medier, elektroniske nyhedsbreve m.m.
Kunder: ABUS i samarbejde med Søndergaard & Sønner.
April 2016 “Top of mind” både hos potentielle patienter og Google
Ranking af din hjemmeside på Google handler især om én ting: Besødstid. Hvis dine besøgende bliver på din side længere end gennemsnittet på dine konkurrenters sider, så opfatter Google det som tegn på, at du har relevant indhold... Det honorerer Google med en bedre placering på en specifik søgning... uden det koster dig dyrt betalt SEO, AdWords, Retargeting og hvad vi ellers har af fine begreber.

Hos 3 fisk er vi tilhængere af at gi' dine kunder brugbare oplysninger i stedet for at forfølge dem rundt på nettet med reklamer. Derfor er Nortvig & Uhrenholts nye website bygget op om en let tilgængelig symptom-database, der er søgbar for såvel potentielle patienter og Google.
Databasen er p.t. i version 1.0 og det er tanken, at den over tid skal omfatte alle tænkelige scenarier, der kan afhjælpes med de behandlingsmuligheder, der ligger indenfor det kiropraktiske felt.
Gratis tips og trick til forebyggelse samt her og nu råd, hvis skaden er sket, bliver en del af databasen.

Det nye website får følgeskab af ny Corporate Identity samt en stemningsmættet kommunikationsplatform til såvel trykte som elektroniske medier. Selvom kampagnen fokuserer på smerter under overskrifter som: "Når fritid gør ondt”, “Når ro gør ondt” m.fl. er budskabet uden skræmmebilleder og tonen altid positiv.

Opgaver: Komplet ny C.I. Kommunikationsplatform inkl. tekster, annoncer, postkort samt Wordpress cms-website. Desuden portrætfotos af medarbejdere til den nye hjemmeside.
Kunder: Nortvig & Uhrenholt.
28.12.15 Jens fik rejsning, Emma fik fisk og Navtilus fik hele pakken...
Vi har været i gang det meste af året på denne opgave for det aalborgensiske udviklingshus Navtilus.
Nu er materialerne så småt rullet ud på diverse platforme og vi kan nu, her lige før årets afslutning, vise frugten af vores arbejde, der har inkluderet stort set alle disicipliner indenfor markedsføring.
Den komplette løsning omfatter ny C.I. inkl. designmanual, en temmelig pågående annoncekampagne, der efterfølgende har dannet bund for kommunikationsplatformen til nyt website, powerpoint præsentation, tekniske løsblade, brochure m.m.

Som det fremgår har Navtilus ikke savnet mod og de har altid mødt vores idéer med positivt sind.
Og det er der kommet nogle, for et udviklingshus, meget atypiske materialer ud af.
Opgavetype: Illustration.

Opgaver: Komplet ny C.I. (logo inkl. ny payoff, brevlinje, visitkort), løsblade, annoncekampagne, powerpoint, website, brochure, designguide m.m.
Kunde: Navtilus.
20.11.15 3fisk tegnede igen Statsbibliotekets julekort
Traditionen startede i 2013, hvor 3fisk første gang satte pen til iPad og forevigede et lille juleeventyr centreret omkring Statsbiblioteket i Aarhus og dets vartegn: Bogtårnet.
Igen i år har vi fået lov at pakke tårnet ind i gavebånd og parkere et par rensdyrtrukne kaner ved dets fod.
Som forrige år er illustrationen til Statsbibliotekets julekort udført og tegnet 100 % på iPad.

Opgavetype: Illustration/julekort.
Kunde: Statsbiblioteket.
18.09.15 Tour de Femme – verdens bedste motionscykelløb for kvinder?
Det så længe sort ud for 3fisks eget motionscykelløb for kvinder Tour de Femme. Alt tydede på at løbet ville blive skyllet væk og skulle afholdes i et vejr, vi sjældent har set lige.
Heldigvis gik det helt anderledes og vejrguderne tilsmilede os traditionen tro og vi kunne derfor afholde endnu en Tour i solskin og dermed fortsætte én lang perlerække af løb afholdt i pragtfuldt vejr.
Indrømmet, vi var udfordret i dagene op til afviklingen. Fredag og lørdag før løbet var der skybrud med en sådan kraft, at det efterfølgende var svært at genkende vej fra skov og andre veje fra mark. Et enkelt sted måtte vi sågar have hjælp af ingeniørtropperne, der med store maskiner fik ryddet et stykke vej nær Odder, vi næppe selv havde kunne klare med håndkraft... den brugte vi til gengæld rigeligt af på resten af ruten.
Alt gik heldigvis som smurt og Tour de Femme 2015 blev atter en helt fantastisk Tour.

Opgavetype: Drift og afholdelse af motionscykelløbet Tour de Femme.
Antal deltagere: 2000.
Sted (start/mål): Mindeparken i Aarhus.
Næste afholdelse: 4. september 2016.
Kunde: 3fisk.

Læs mere om løbet og tilmeld dig på:
www.tourdefemme.dk
Se billeder fra forberedelser og afvikling på:
www.tourdefemme.dk/Billedoversigt.html

16.05.15 Ny imagebrochure til Addison Foreningen
Du har sikkert aldrig hørt om Addison Foreningen. Det havde vi heller ikke. Addisons sygdom er nedsat eller ophørt funktion i binyrebarken. I binyrernes bark foregår dannelsen af det livsvigtige hormon kortisol.
Foreningen er baseret på frivillig arbejdskraft og varetager godt 400 medlemmers interesser.
Deres primære materiale i forhold til information og tiltrækning af nye medlemmer funderede på en efterhånden meget lidt tidssvarende brochure. Derfor var der behov for en ny.
Det siger sig selv, at foreningens budget var beskedent, hvilket dog på ingenvis er synonym med en skrabet løsning hos 3fisk reklamebureau.

Med genbrug af billeder samt udvikling af simple, stilistiske illustrationer, lykkedes det os at skabe en flot og tidsløs brochure med grafisk pondus.

Opgavetype: Imagebrochure, 21x21 cm, 24 sider, ubestrøget papir.
Kunde: Addison Foreningen.
25.03.15 3fisk reklamebureau er kommet på finansloven med StoneBros
Gennem det meste af vores liv har vi søgt en bedre brændstofkilde end kulhydrat (sukker) og det har udmøntet sig i en ret omfattende fritidsforskning over de sidste 25-30 år. Det etablerede system har ikke kunnet byde ind med meget andet end uvilje og vores egen branche har været den primære drivfaktor på den misinformation, der i dag bærer en væsentlig del af skylden for den dalende folkesundhed. Vi har derfor måttet gå egne veje og bruge os selv som testpersoner... og det har vi gjort med succes.

Vi har brugt år på at sætte brikkerne rigtigt sammen og kun få har i dag den viden, vi besidder om mulighederne i at skifte kulhydrat ud med fedt, og for altid, sige farvel til lav energi, kronisk træthed, overvægt, insulinresistance, diabetes, demens, sclerose og alle andre autoimmunbaserede livsstilssygdomme... måske endda kræft. Listen er næsten uendelig lang og inkluderer også mange psykiske lidelser, depression, autisme i alle grader (ADHD, PDD, ASD m.fl.) og epilepsi.

Der findes et liv uden kulhydrat
Men få har forstået, hvad præcist der skal til for at leve dette liv med meget få kulhydrater. Vi har knækket kurven og lever nu et nyt og bedre liv uden kulhydrat – også under selv de mest ekstreme sportspræstationer. Vi er gået skridtet videre end LCHF, Atkins, stenalder og paleo og tilført det som alle disse bevægelser synes at mangle... logisk sans og sund fornuft. Vi kalder det selv for “Paleologisk mad og livsstil” og har planer om at samle såvel vores viden som kommende produkter under brandet “StoneBros”, som vi ønsker at gøre tilgængeligt for den brede befolkning.

Hvorfor går 3fisk reklamebureau ind i fødevareproduktion?
Fordi ingen andre vil og vi har den viden, der skal til for at få et liv som fedtbrænder til at fungere. 1/3 af alle voksne danskere har én eller flere kroniske diagnoser, hvert 5. barn det samme og udviklingen går den gale vej. Der er p.t. 300.000 diabetikere (type 2) i Danmark og om 10 år menes antallet at være det dobbelte. Medregnes udiagnosticeret begyndende insulin-resistance er tallet at regne i millioner! Det eneste det etablerede system kan tilbyde til disse mennesker, er livslang medicinering og stadig ringere livskvalitet.
Vi mener, at der er et forbavsende simpelt alternativ som sætter individet tilbage i førersædet og giver syge danskere en mulighed for at spise sig tilbage til et godt helbred uden kronisk sygdom. Som del af en branche der bærer en væsentlig del af skylden for danskernes elendige sundhedstilstand, tager vi et ansvar og ønsker at trække udviklingen i den anden retning.

Salgssucces fra dag ét!
På 7 dage og nætter skabte vi StoneBros. Fra nedskrevet manifest til færdigindpakkede produkter og egenproduktion af disse i det lokale forsamlingshus' godkendte køkken.
I stedet for at nøle og bruge måneder på forretningsplaner, gik vi direkte i produktion, fik torvestand og solgte fra dag ét, alt hvad vi kunne nå at producere... og sådan er det forsat lige siden. Målet er nu at skalere produktionen op og begynde at sælge StoneBros produkter via egen netbutik som ser dagen lys henover vinteren 2016.

Opgavetype: Udvikling/design/indpakning og produktion af sunde, fedtbaseret convenience-produkter, der tåles af alle og som er berettiget til at kunne kaldes “rigtig mad”.
Kunde: 3fisk under sub-brandet StoneBros.
Støtte: StoneBros Kokolade Smør er støttet med 100.000 kr. fra Innovationsfonden.

Læs mere på:
StoneBros.dk
Mød StoneBros på Torvet, Ingerslevs Boulevard, 8000 Aarhus C, hver lørdag fra kl. 08-14.00.
Der er smagsprøver på alle vores produkter.


25.01.15 Revision 2 er fusioneret igen og det betyder mere tegnearbejde til 3fisk
Sidst 3fisk reklamebureau satte pen til iPad og genoplivede det tegnede portræt, kostede det kunstneren, bureauets kreative direktør Carsten Fisker, mere end én tur til kiropraktoren. Men da tegnede han også 16 portrætter i ét hug og lavede stor set ikke andet, 14 dage og nætter, i træk.

Portrætterne blev dengang udført i forbindelse med launch af Revision 2 A/S nye hjemmeside, bygget op omkring håndtegnede portrætter af firmaets medarbejdere, der lagde ansigt til selvironiske revisor-vittigheder. Revision 2 A/S har netop fusioneret med det lille revisionsfirma Kipp Revision, som er flyttet ind hos Revision 2. Fusionen bød heldigvis “kun” på en lille håndfuld nye medarbejdere og 3fisk kreative direktør slap uden mén oven på arbejdet med portrætterne. Herunder kan du se et par af de nye ansigter...


Opgavetype: Håndtegnede medarbejderportrætter udført på iPad i programmet Paper 53.
Kunde: Revision 2 A/S.


21.10.14 3fisks annonceoplæg skal lige omkring Samsonite og Nike først
Vi har netop lavet oplæg til annoncekampagne for Caljan by Rite-hite, der leverer håndteringslogistik til hele verden og bl.a. virksomheder som Samsonite, Nike, DHL og TNT for at nævne et par af de store.
Vi kan desværre ikke vise annoncerne endnu, da de først skal godkendes af henholdsvis Samsonite og Nike, der via deres kunderelation til Caljan danner kampagnens kommunikationsplatform.

3fisk udvikler nyt salgsredskab til Caljan
Til gengæld kan vi vise lidt af en anden Caljan-opgave som vi i disse uger arbejder på. Caljan var så tilfredse med vores annonceoplæg, at vi blev bedt om at hjælpe dem med at udvikle deres nye primære salgsredskab bestående at sammenlinkede, interaktive produktpræsentationer funderet på Microsoft PowerPoint.Opgaven har budt på udvikling af stilistiske, grafiske visualiter med tilhørende ikoner for Caljans forskellige produktsegmenter samt udvikling af skabeloner foruden den navigation, der linker hele præsentationen sammen og giver sælgerne mulighed for selektivt, og efter kundens behov, at springe mellem de hundredevis af sider, der udgør det samlede redskab.Det hele afvikles fra iPad og Caljan kan selv opdatere, samt udbygge præsentationen, via Powerpoint og de predefinerede skabeloner.

Opgavetype: Produktpræsentation/salgsredskab funderet på PowerPoint med interaktiv navigation til såvel kapitel som enkelt-slide-niveau. Udarbejdet til præsentation på iPads.
Kunde: Caljan by Rite-hite.

12.09.14 Vi slog alle rekorder med Tour de Femme – 3fisks cykelløb for kvinder
Vi har netop sat en milepæl med afviklingen af det 7. Tour de Femme og det 5. løb i rent 3fisk regi. Motionscykelløbet for kvinder – til fordel for kvinder, blev oprindeligt udviklet som et pro bono-projekt af 3fisk. Siden 2010 har også drift, videreudvikling og afholdelse af løbet været 100% på 3fisks hænder.
Den årlige vækst har siden ligget på mellem 50-100% og for at tøjle succesen, har vi været nødt til at indføre maks. på deltagerantal. Løbet melder hvert år udsolgt... i år 6 uger før løbsdagen.

Tilfredshedsgrad på 98%
Tilfredsheden med Tour de Femme er enorm. I øjeblikket er 98% af vores deltagere enten tilfredse eller meget tilfredse med løbet som helhed. Det er vi svært godt tilfredse med, men vi jagter indædt de sidste par procent. 95% siger adspurgt, at de vil deltage i løbet igen og hele 99% vil anbefale det til andre.

Lidt nøgletal og info om løbet
I år sendte vi 1700 kvinder ud på rutens 103 km, der opmærkes med næste 500 ruteskilte. Den hurtigste klarede Touren på lige over 3 timer, mens andre nyd ruten lidt mere grundigt og brugte op mod 8. Løbet byder på hele 5 rutedepoter foruden start og mål, og det er flere end noget andet løb. Forplejningen er “second to none” med fokus på hjemmelavet kvalitet, økologi og Fair trade. Løbet er kendt for sine hindbærsnitter, den hjemmelavede humus, det økologiske knækbrød, vores gratis, økologisk morgenmad i form af yoghurt, mysli, kaffe og the... listen for vores services er alt for lang til at opremse her.
Gaveposer og lodtrækningspræmier for over 1 mill. kr. ses heller ikke hver dag. I år samlede vi næsten 7 tons gaveposer på under 4 timer. Vi fyldte en 40-fods container med poserne, der måtte flyttes med kran og køres som godstransport til stævnepladsen. Jo, Touren er blevet velvoksen og 2014 var året, hvor vi opgraderede fra palleløftere til gaffeltrucks og skiftede håndløft ud med kran.

Løbet køres igen d. 6. september 2015
Maks. deltagerantal: 2000.
Start og mål: Mindeparken i Aarhus
Tilmeldingen åbner: December 2014
Billetpris: 350 kr. (beløbet er inkl. 25% moms)
Velgørenhed: 45 kr. pr. deltager går til Kræftens Bekæmpelse – Støt Brysterne

HER KAN DU SE HVORDAN EN TOUR BLIVER TIL:
SE BILLEDERNE

Læs mere om løbet og tilmeld dig på:
www.tourdefemme.dk
Find løbet på Facebook:
www.facebook.com/tourdefemme
Og løbets egen superhelt, Major Vandkanin, på: www.facebook.com/vandkaninen

Opgavetype: Udvikling, markedsføring og drift af Danmarks mest eksklusive motionscykelløb.
Kunde: 3fisk reklamebureau/Tour de Femme.


05.08.14 Det koster ikke noget at være med...
SBSYS er et sags- og dokumenthåndteringssystem (ESDH), der anvendes af en bred række af offentlige myndigheder og private virksomheder med stor succes for deres organisation.
Fortsat udvikling af systemet drives og motiveres af brugerne selv gennem brugerklubben SBSYS.
Systemet er unikt i den henseende, at det ikke koster noget at være med.
Der er intet opstartsgebyr eller licens, men vil du have indflydelse på udviklingen, deles udgiften via medlemskab i brugerklubben.

Opgaven for 3fisk reklamebureau i Aarhus
Egentligt var den presserende opgave at udarbejde 2-3 rollups, der kunne fortælle lidt om klubben og især styrke den interne kommunikation uden nødvendigvis at være målrettet og sælgende ift. nye brugere af klubben. Endvidere manglede klubben lidt “blikfang” til messer og møder med nye brugere, hvorfor vi slog to fluer med ét smæk og lavede en lille kampagne, der såvel styrker brugerklubbens selvforståelse, men også brander klubbens værdier udadtil.

Kommunikationen blev bevidst holdt ultra simpel og med et minimum af tekst, så den ubesværet kunne integreres på diverse handouts, visitkort og andre trykte materialer.

Opgavetype: Kommunikationsplatform, payoff, rollups, visitkort, handouts m.m.
Kunde: Brugerklubben SBSYS.

17.07.14 Vi ved, hvor mange kHz der skal til for at give en bamse et blå øje
Hvorfor skal det partout være maskinelt og kedeligt, når det handler om industrirobotter. Uanset om disse robotter sætter øjne i en bamse, samler en madras eller dele til en termostat, så er der ikke langt fra et finurligt ordspil til en historie med glimt i øjet.
Når 3fisk designer web, er udgangspunktet altid en solidt funderet kommunikationsplatform... og i processen med Unimec lærte vi blandt andet, hvor mange kHz der skal til for at give en bamse et blåt øje.

Kommunikationsplatformen er bevist udarbejdet med henblik på overførsel til andre medier, så der ud fra de bærende visualiteter og historier, let kan udarbejdes annoncer og integreres til diverse andre trykle materialer. Kodeordet er mulighed for genbrug af designelementer fra det udarbejdere site til andre platforme.

Opgavetype: Design og kodning af website inkl. opkobling til database for søgning efter stk-varer.
Kunde: Unimec.27.05.14 Nyt præcisionsredskab i kampen mod madspild gav øjeblikkeligt kunder til AgroTech
Hvert år smides der mad ud for mellem 8-16 mia. kroner i Danmark. Man skændes lidt om beløbets størrelse, men selvom man tager de positive briller på (8 mia.), er tallet uhyrligt.
Madspild er et af Agrotechs vigtigste fokuspunkter og derfor har de udviklet en række unikke redskaber/processer, som kraftigt nedbringer spildet.

Opgaven for 3fisk reklamebureau i Aarhus
At fange opmærksomheden i køkkenet/kantinen på landets 30 største virksomheder og formidle budskabet om at mindske madspild og derved opnå store besparelser.
Den forholdsvis beskedne målgruppe gjorde det muligt at lave udsendingen unik, ud fra idéen om at håndgribeliggøre de "redskaber” som AgroTech tilbyder til at mindske madspild.
Resultatet blev en helt ny type køkkenkniv, der her i huset ret hurtigt fik kælenavnet: Kokkeskalpellen.
Kokkeskalpellen er i modsætning til den store, grove kokkekniv, et precisionsredskab, der kun giver et minimum af spild og knivene blev instinktivt afkodet hos modtagerne, der tog budskabet til sig.
Knivene blev sendt ud i speciallavede trææsker med formstøbte, figurskårede skumkerner samt et trykt indlæg, der kort beskrev AgroTechs services.
Udsendingen af knivene blev støtte af imageannoncer i diverse fagblade.

Under hensyn til det relativt lille oplag, er hele kampagnen udført som unika/håndarbejde.
Tak til alle de involverede som hjalp til med at udføre/skabe knivene.
Nederst i denne tråd ses lidt billeder fra tilblivelsen af knivende i 3fisks værksted.

Opgavetype: DM kampagne / imageannonce.
Kunde: AgroTech.
20.04.14 Logo og kommunikationsplatform... same thing!
Misto er Århus' måske mest innovative butik for smoothie og frisklavet italiensk is. Fokus ligger på håndværk, kærlighed til ordentlige råvarer og en konstant higen efter at udvikling nye, berigende smagsvarianter... gerne med atypiske, allergivenlige ingredienser, superfoods m.m.
Grundet et større skift i menukortet og øget fokus på smoothies og is (tidligere også supper, sandwich ud af huset), stod Misto overfor en rebranding proces og behøvede hjælp. Men Hvordan markedesfører man en butik, der ikke har det store markedsføringsbudget og slet ikke til indrykninger?

Logo & primær visualitet
Vi, 3fisk reklamebureau i Århus, slog to fluer med ét smæk og udviklede et nyt logo, der umiddelbart kommunikerer alle Mistos brandværdier, viser deres samlede produktersortiment og ikke mindst deres holdning til mad, råvarer og sundhed. Payoff blev skiftet ud med en word cloud, der muliggør hurtige ændringer i sortiment uden at påvirke brandets genkendelighed overfor kundegruppen.

Det nye logo, eller dele deraf, udgør nu hovedvisualitet i alle markedsføringsmaterialer, hvilket sparer tid til udvikling af andre visualiteter og dermed holder prisen nede for den samlede løsning. Desuden øges afkodning og genkendelighed af brand på alle kanaler.

Website bestående af ét mega-scroll
Ny hjemmesiden består af én og kun én side. Ét mega-scroll af elementer, direkte genbrugt fra de nyudviklede trykte materialer.Udviklingsudgifterne har derfor været minimale. Siden læses som en netavis, ovenfra og ned, og indeholder ingen navigation qua den overskuelige informationsmængde.

Opgavetype: Corporate identity – herunder udvikling af alternativ til payoff, gadestandere, menukort, beachflag, postkort, gavekort, t-shirts, website m.m.
Kunde: Misto.

29.03.14 Stærkt øget konverteringsgrad på Koldkærgårds nye hjemmeside
Koldkærgård Konferencecenter har fået nyt website kreeret af 3fisk webbureau i Århus. Fokus er lagt på visuel navigation med særlig vægt på øget konverteringsrate for online booking.
Sitet næsten udelukkende opbygget af billedbaserede spotbokse, der stor set overflødiggør menubaseret navigation. Sitet har derfor ingen underlæggende niveauer og browses mere som et oplevelsesunivers, end som et konventionelt site.

Responsivt design og ingen undersider
I stedet for at blive sendt rundt i en uendelig række af undersider, bliver brugere primært "on page” og får links umiddelbart præsenteret i spotbokse, hvor indhold med det sammen kan printes, videresendes, deles m.m. Mulighed for booking er allesteds nærværende og det kan allerede ses på konverteringsraten, som er øget markant.
Sitet er baseret på CMS-systemet Drupal som udmærker sig ved at være open source. Koden er naturligvis responsiv ift. diverse skærmopløsninger og mobile platforme.

Opgavetype: Corporate website, retargeting kampagne, SEO.
Kunde: Koldkærgård Konferencecenter.
2012-13 -> Se Lige nu for et år siden eller se flere eksempler på vores arbejder under Cases
3fisk CSR
3fisks ledelse giver blod eller plasma fire gange årligt.
Bliv bloddoner her
Medlem af Dansk
naturfredningsforening
Med StoneBros er vi aktive i kampen for øget folkesundhed.
Gå til shop
3fisks ledelse tog ikke mRNA-injektionerne.
Læs hvorfor her
Ejerforhold 3fisk reklamebureau drives som et anpartsselselskab 100%
ejet af brødrene Paul og Carsten Fisker. Bureauet blev grundlagt i 2005.
Tilsammen har ejerne mere end 50 års erfaring fra reklamebranchen.
3fisk
Reklamebureau
Gartnerhaven 39
8541 Skødstrup

T 7023 3475

Send mail
@

© 2005-2022 3fisk reklamebureau Skødstrup, Aarhus